Ang mapagkukunan ni Vermont para sa pagtigil sa paninigarilyo at iba pang tabako.

SAAN MAN KA NASA PATH SA PAG-QUITTING, HELP DITO.

Libreng mga tool at suporta para sa edad na 13 pataas.

Kung ikaw man ay isang Vermonter na gumagamit ng sigarilyo, elektronikong sigarilyo (e-sigarilyo), nginunguyang tabako, isawsaw, hookah o ibang produktong tabako, ang site na ito ay para sa iyo. Nag-aalok ang 802Quits ng libre, na-customize na tulong upang tumigil sa paninigarilyo at iba pang tabako, kabilang ang pinasadya na mga plano sa pagtigil.