Kheyraadka Vermont ee joojinta sigaarka iyo tubaakada kale.

MEEL KASTA OO AAD JOOGTID JIDKAAGA INAAD JOOJO, CAAWIMAAD HALKAN.

Qalabka bilaashka ah iyo taageerada da'da 13 iyo wixii ka weyn.

Haddii aad tahay reer Vermonter oo isticmaala sigaarka, sigaarka elektaroonigga ah (elektaroonigga ah), tubaakada canka la dhigo, qashin-qubka, shiishadda ama alaab kale oo tubaako ah, boggan adiga ayaa loogu talagalay. 802Quits waxay bixisaa caawimaad bilaash ah oo la habeeyay si loo joojiyo sigaarka iyo tubaakada kale, oo ay ku jiraan qorshooyinka joojinta loogu talagalay.