Adnodd Vermont ar gyfer rhoi'r gorau i ysmygu a thybaco arall.

LLE BYDDWCH AR EICH LLWYBR I QUITTING, MAE HELPU YMA.

Offer a chefnogaeth am ddim i 13 oed a hŷn.

P'un a ydych chi'n Vermonter sy'n defnyddio sigaréts, sigaréts electronig (e-sigaréts), cnoi tybaco, dip, hookah neu gynnyrch tybaco arall, mae'r wefan hon ar eich cyfer chi. Mae 802Quits yn cynnig cymorth wedi'i addasu am ddim i roi'r gorau i ysmygu a thybaco arall, gan gynnwys cynlluniau rhoi'r gorau iddi wedi'u teilwra.