GWNEWCH EICH CYNLLUN QUIT

Mae'ch siawns o roi'r gorau i dybaco yn llwyddiannus yn well pan fydd gennych gynllun rhoi'r gorau iddi wedi'i addasu.

Beth yw'r ffordd orau i roi'r gorau i ysmygu, anweddu neu gynhyrchion tybaco eraill? Nid oes un ffordd gywir i roi'r gorau iddi. Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar un llwybr yn y gorffennol ac na weithiodd, ystyriwch roi cynnig ar un arall. Byddwn yn eich tywys trwy ffyrdd i adeiladu a defnyddio'ch cynllun rhoi'r gorau iddi personol.

Cynnwys wedi'i addasu gyda chaniatâd y Sefydliad Canser Cenedlaethol a Smokefree.gov