CYMORTH QUIT AM DDIM A CHYMORTH AR GYFER LGBTQ

Rydych chi'n ddigon cryf i roi'r gorau i dybaco. Mae'r gymuned LGBTQ yn ysmygu ar gyfradd uwch na phoblogaethau syth / cisgender, ond mae unigolion LGBTQ yn goresgyn adfyd bob dydd. Gallwch chi oresgyn dibyniaeth ar dybaco hefyd. Mae gennym adnoddau, offer a rhaglenni wedi'u teilwra i'ch helpu i roi'r gorau i ysmygu a chynhyrchion tybaco eraill.

Stori Mike

SUT I ENROLL

  • Siaradwch â'ch darparwr gofal iechyd am meddyginiaethau a rhoi'r gorau i'r help sydd orau i chi.
  • Os ydych chi am ddechrau arni:
    • Ffoniwch y 1-800-QUIT-NAWR am gymorth rhoi'r gorau iddi wedi'i deilwra am ddim gyda hyfforddi un i un;
    • Ymadael ar-lein defnyddio offer ac adnoddau fel byrddau neges, cynllunio rhoi'r gorau iddi a rhoi'r gorau i olrhain cynnydd.