Tài nguyên của Vermont để bỏ hút thuốc và các loại thuốc lá khác.

BAO GIỜ BẠN ĐANG Ở ĐƯỜNG ĐI CỦA BẠN ĐỂ QUITTING, GIÚP ĐỠ LÀ ĐÂY.

Các công cụ và hỗ trợ miễn phí cho độ tuổi từ 13 trở lên.

Cho dù bạn là một Vermonter sử dụng thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử (thuốc lá điện tử), thuốc lá nhai, thuốc lá nhúng, thuốc lá hookah hoặc một sản phẩm thuốc lá khác, trang web này là dành cho bạn. 802Quits cung cấp trợ giúp miễn phí, tùy chỉnh để bỏ thuốc lá và các loại thuốc lá khác, bao gồm các kế hoạch cai thuốc phù hợp.