ធ្វើគម្រោងរហ័ស

ឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការឈប់ជក់បារីដោយជោគជ័យគឺល្អប្រសើរនៅពេលដែលអ្នកមានផែនការឈប់ជក់បារី។

តើអ្វីទៅជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីផ្តាច់ការជក់បារីការប្តូរវេនឬផលិតផលថ្នាំជក់ផ្សេងទៀត? មិនមានវិធីត្រឹមត្រូវតែមួយគត់ដើម្បីឈប់ជក់បារីទេ។ ប្រសិនបើអ្នកបានព្យាយាមផ្លូវមួយកាលពីអតីតកាលហើយវាមិនដំណើរការសូមពិចារណាសាកល្បងវិធីផ្សេងទៀត។ យើងនឹងដើរអ្នកតាមរយៈវិធីដើម្បីកសាងនិងប្រើផែនការឈប់សម្រាកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

មាតិកាប្រែប្រួលដោយមានការអនុញ្ញាតពីវិទ្យាស្ថានជំងឺមហារីកជាតិនិង Smokefree.gov