YENZA ISICWANGCISO SOKUYEKA

Amathuba akho okuyeka ngempumelelo icuba angcono xa unesicwangciso sokuyeka ukuyeka.

Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokuyeka ukutshaya, ukuphapha okanye ezinye iimveliso zecuba? Akukho ndlela inye efanelekileyo yokuyeka. Ukuba uzame enye indlela kwixa elidlulileyo kwaye ayisebenzi, cinga ukuzama enye. Siza kukuhamba ngeendlela zokwakha kunye nokusebenzisa isicwangciso sakho sokuyeka.

Umxholo uhlengahlengiswe ngemvume evela kwiZiko leSizwe loMhlaza kunye neSmokefree.gov