NDIHM FALAS DHE MBESHTETES PR LGBTQ

Ju jeni mjaft i fortë për të lënë duhanin. Komuniteti LGBTQ pi duhan me një shkallë më të lartë se popullatat e drejtpërdrejta / cisgender, por individët LGBTQ kapërcejnë fatkeqësitë çdo ditë. Ju gjithashtu mund ta kapërceni varësinë nga duhani. Ne kemi burime, mjete dhe programe të personalizuara për t'ju ndihmuar të lini duhanin dhe produktet e tjera të duhanit.

Historia e Majk

SI T EN regjistroheni

  • Flisni me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor rreth Medikamente dhe lë ndihmën që është më e mira për ju.
  • Nëse dëshironi të filloni:
    • Thirrje 1-800-QUIT NOW- falas, jepni ndihmë për ndërprerje falas për trainimin një-për-një;
    • Lini në internet duke përdorur mjete dhe burime si bordet e mesazheve, lë planifikimin dhe lë ndjekjen e progresit.