QORSHE LAGU QAADO

Fursadahaaga inaad si guul leh uga joojiso tubaakada way fiicnaaneysaa marka aad leedahay qorshe la joojiyay.

Sidee ugufiican ee looga joojiyaa sigaar cabista, uus uus ama waxyaabaha kale ee tubaakada? Ma jirto hal waddo oo sax ah oo lagu joojiyo. Haddii aad isku dayday hal waddo oo hore oo ay shaqeyn weyday, tixgeli inaad isku daydo waddo kale. Waxaan kugula socon doonnaa siyaabo aad ku dhisi karto una adeegsan karto qorshahaaga joojinta shaqsiga ah.

Mawduuca laga soo qaatay ogolaanshaha Machadka Kansarka Qaranka iyo Smokefree.gov