तपाइँको योजना बनाउनुहोस्

सफलतापूर्वक सुर्ती छोड्ने सम्भावनाहरू उत्तम हुन्छ जब तपाईं अनुकूलित छोड्ने योजना गर्नुहुन्छ।

धूम्रपान, भाप वा अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ छोड्न उत्तम तरिका के हो? छोड्ने कुनै एकल सही तरीका छैन। यदि तपाईंले विगतमा एउटा मार्ग प्रयास गर्नुभयो र यसले काम गरेन भने, अर्को प्रयास गर्न विचार गर्नुहोस्। हामी तपाइँको व्यक्तिगत छोड्ने योजना बनाउने र प्रयोग गर्ने तरिकाहरूमा हिंड्नेछौं।

सामग्री राष्ट्रिय क्यान्सर संस्थान र स्मोक्फ्री.gov बाट अनुमतिसँग अनुकूलित गरियो