QUIT AROS

Llongyfarchiadau ar benderfynu aros yn rhydd o dybaco!

P'un ai dyma'ch ymgais gyntaf neu rydych chi wedi rhoi'r gorau iddi lawer gwaith o'r blaen, aros yn rhydd o dybaco yw'r rhan olaf, bwysicaf, ac yn aml y rhan anoddaf o'ch proses. Daliwch i atgoffa'ch hun o'r holl resymau y gwnaethoch chi ddewis rhoi'r gorau i dybaco. Gwybod y gall slipiau ddigwydd, ac nid yw hynny'n golygu bod yn rhaid i chi ddechrau ar hyd a lled. Gyda'r offer a'r cyngor am ddim ar gael yma, rydych chi'n fwy tebygol o aros yn rhydd o dybaco.

 

Beth am E-Sigaréts?

Mae e-sigaréts yn Nodyn wedi'i gymeradwyo gan Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau'r UD (FDA) fel cymorth i roi'r gorau i ysmygu. Gall e-sigaréts a systemau dosbarthu nicotin electronig eraill (DIWEDD), gan gynnwys anweddwyr personol, corlannau vape, e-sigarau, e-hookah a dyfeisiau anweddu, ddatgelu defnyddwyr i rai o'r un cemegau gwenwynig a geir mewn mwg sigaréts llosgadwy.

Gwnewch Eich Cynllun Ymadael wedi'i Addasu

Dim ond munud y mae'n ei gymryd i wneud eich cynllun rhoi'r gorau iddi wedi'i deilwra'ch hun.