CAEL YN BAROD I QUIT

Ydych chi'n pendroni am y ffordd orau i roi'r gorau i ysmygu, e-sigaréts neu dybaco arall? Mae'ch siawns o roi'r gorau iddi yn llawer gwell pan fydd gennych gynllun rhoi'r gorau iddi wedi'i addasu. Bydd yr adran hon yn eich tywys trwy sut i fynd ar y llwybr at gynllun rhoi'r gorau iddi wedi'i deilwra a rhoi'r gorau iddi yn llwyddiannus.

Paratowch i roi'r gorau iddi

Mae rhai pethau syml y gallwch eu gwneud o flaen amser - hyd yn oed ar hyn o bryd! - Er mwyn helpu i gynyddu eich siawns o lwyddo yn cynnwys:

Cael gwared ar eitemau tybaco yn eich cartref, fel blychau llwch, tanwyr a phecynnau ychwanegol o sigaréts neu e-sigaréts, cnoi tybaco, snisin neu gyflenwadau anwedd

Glanhau'ch cartref a'ch car fel na fydd arogl sigaréts yn eich temtio ar ôl i chi roi'r gorau iddi

Gan ddefnyddio darn am wythnos yn arwain at eich dyddiad rhoi'r gorau iddi i leihau tynnu nicotin yn ôl (dysgwch fwy am clytiau am ddim o 802Quits)

Gofyn am gefnogaeth gan weithwyr cow, ffrindiau ac aelodau o'r teulu i'ch helpu chi i lwyddo

Dod o hyd i gyfaill rhoi'r gorau iddi a fydd yn eich dal yn atebol i'ch nod rhoi'r gorau iddi

Beth am E-Sigaréts?

Mae e-sigaréts yn Nodyn wedi'i gymeradwyo gan Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau'r UD (FDA) fel cymorth i roi'r gorau i ysmygu. Gall e-sigaréts a systemau dosbarthu nicotin electronig eraill (DIWEDD), gan gynnwys anweddwyr personol, corlannau vape, e-sigarau, e-hookah a dyfeisiau anweddu, ddatgelu defnyddwyr i rai o'r un cemegau gwenwynig a geir mewn mwg sigaréts llosgadwy.

Ysgogi Eich Hun

Mae pawb sy'n rhoi'r gorau i dybaco yn gwneud hynny rheswm. I rai pobl, nid yw am deimlo eu bod yn cael eu gadael allan pan fydd eu ffrindiau i gyd wedi rhoi'r gorau iddi. I eraill, mae ar gyfer iechyd neu deulu neu oherwydd y cost gynyddol tybaco. Beth yw eich rheswm?

Ysgrifennwch eich rhesymau dros roi'r gorau i sigaréts, e-sigaréts neu gynhyrchion tybaco eraill.

Meddyliwch am gynifer ag y gallwch, mawr neu fach

Rhowch y rhestr o'r neilltu am ychydig ddyddiau

Yna, ewch drwodd a dewis y 5 rheswm gorau

Cyfarfod Ana

Eicon atgoffa

Cadwch eich rhestr gyda chi a rhowch gopi ar eich oergell neu'ch drws ffrynt. Pan fydd yr ysfa i ddefnyddio trawiadau tybaco, bydd eich rhestr o resymau i roi'r gorau iddi yn helpu'ch chwant basio ac yn eich atgoffa o'r dewis gwych rydych chi wedi'i wneud.

Gwnewch Eich Cynllun Ymadael wedi'i Addasu

Dim ond munud y mae'n ei gymryd i wneud eich cynllun rhoi'r gorau iddi wedi'i deilwra'ch hun.