CAEL HELPU QUITTING

Ffyrdd wedi'u haddasu a hyblyg i roi'r gorau i drigolion Vermont.

Mae yna lawer o bethau y gallwch chi eu gwneud i wella'ch siawns o roi'r gorau i sigaréts, e-sigaréts neu gynhyrchion tybaco eraill yn llwyddiannus. Mae gweithio gyda Phartner Quit Vermont neu Hyfforddwr Quitline yn 1-800-QUIT-NOW yn cynyddu eich siawns o roi'r gorau iddi yn llwyddiannus, yn enwedig o'i gyfuno â meddyginiaethau rhoi'r gorau iddi. Dyna pam mae pob rhaglen rhoi'r gorau iddi yn cynnig Clytiau, gwm a losin AM DDIM ac yn eich helpu i adeiladu cynllun rhoi'r gorau iddi wedi'i addasu. Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar lwybr yn y gorffennol na weithiodd, ystyriwch roi cynnig ar un arall.

Wrth i chi feddwl am roi'r gorau i ysmygu, anweddu neu dybaco arall, a ydych chi'n pendroni pa fath o gymorth ychwanegol sy'n iawn i chi? Dyma beth allwch chi ei ddisgwyl gan bob math o help rhoi'r gorau iddi.

CAEL HELPU QUITTING; ENROLL NAWR:

Mam beichiog neu newydd?

Sicrhewch roi'r gorau i help am ddim ysmygu a thybaco arall i chi a'ch babi.