EISIAU QUIT

Pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau i dybaco am byth, rydych chi'n cymryd y cam pwysicaf tuag at fuddion fel bod yn iachach, arbed arian a chadw'ch teulu'n ddiogel. P'un a ydych chi'n ysmygwr, yn defnyddio dip, neu'n defnyddio sigaréts electronig (a elwir yn e-sigaréts neu e-cigs), gallwch ddod o hyd i gymaint neu gyn lleied o help yma ag y dymunwch. Mae tybaco yn gaethiwus iawn, a gall gymryd llawer o geisiau i roi'r gorau iddi o'r diwedd. Ac mae pob cais yn cyfrif!

Mae'r offer a'r rhaglenni cymorth rhad ac am ddim hyn yn rhoi llawer o opsiynau i chi roi'r gorau i ysmygu neu dybaco arall yn y ffordd sy'n gweithio i chi. Mae rhaglenni 802Quits, fel Quit Online neu Quit by Phone (1-800-QUIT-NOW) yn cynnwys cynlluniau rhoi'r gorau iddi wedi'u teilwra.

Mynnwch Eich Canllaw Ymadael Am Ddim

P'un a ydych wedi rhoi cynnig ar ychydig o weithiau, neu dyma'ch cynnig cyntaf, mae gennych eich rhesymau eich hun dros fod eisiau rhoi'r gorau iddi. Bydd y canllaw 44 tudalen hwn yn eich helpu gam wrth gam i adnabod eich sbardunau, bod yn barod ar gyfer eich heriau, llinellu cefnogaeth, penderfynu ar feddyginiaethau ac aros i roi'r gorau iddi. Os ydych chi'n Vermonter ac yr hoffech ofyn am Ganllaw Ymadael, e-bostiwch tybaco@vermont.gov neu lawrlwythwch Canllaw Ymadael Vermont (PDF).

Beth am E-Sigaréts?

Mae e-sigaréts yn Nodyn wedi'i gymeradwyo gan Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau'r UD (FDA) fel cymorth i roi'r gorau i ysmygu. Gall e-sigaréts a systemau dosbarthu nicotin electronig eraill (DIWEDD), gan gynnwys anweddwyr personol, corlannau vape, e-sigarau, e-hookah a dyfeisiau anweddu, ddatgelu defnyddwyr i rai o'r un cemegau gwenwynig a geir mewn mwg sigaréts llosgadwy.